A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉT MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK A KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN

A koronavírus-járvány a legnagyobb veszélyt az idősekre jelenti, ugyanakkor valamennyi ellátotti csoport vonatkozásában szükséges intézkedéseket tenni, s azok szigorú betartását és betartatását megkövetelni.

 • Valamennyi szakmai egység tájékoztatót készít az ellátottak és hozzátartozók részére -amely tartalmazza az érintettekre vonatkozó legfontosabb szabályokat, javaslatokat - azt nyilvánossá teszi és eljuttatja valamennyi érintetthez. (szóbeli tájékoztatás, írásos anyag személyes átadása, intézményen belüli kifüggesztése, facebook-csoportban közzététel, e-mail-ben történő megküldés) ld.: - 2-5 mellékletek -
 • A bentlakásos intézményekben az országos tisztiorvos által elrendelt látogatási tilalmat visszavonásig fenn kell tartani, a lakók részére csomagok átadására lehetőséget kell biztosítani erre célszerű határozott időtartamot kijelölni. A zárlat alatt új lakó felvételére nincs lehetőség.
 • A nappali intézményeket felső légúti-, valamint hányásos-hasmenéses megbetegedésben szenvedő, továbbá lázas személy nem látogathatja. Az intézménybe a kísérő személy nem léphet be.
 • A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozó munkatársak fokozott figyelmet fordítsanak az idős emberek védelmére: érkezéskor és távozáskor mossanak alaposan kezet, az utcai ruhát (kabátot) táskát ne vigyék abba a helyiségbe, ahol az ellátott tartózkodik, használjanak váltó cipőt. Az ápolási, gondozási tevékenységet kesztyűben végezzék.
 • Szükséghelyzet fennállása idején valamennyi dolgozó behívható, a kinevezés szerinti munkahelyen kívül más egységben, de saját munkakörében munkára kötelezhető.
 • A központi irányítás munkatársai (a bentlakásos intézmény lakóinak védelme érdekénben) ideiglenesen a Zichy M. u. 5. sz. alatti telephelyre költöznek át, ennek technikai és informatikai feltételeinek biztosítását haladéktalanul meg kell kezdeni.
 • Az ügyfélfogadást szüneteltetni kell valamennyi egységben, az ügyintézést elsősorban telefonon, e-mailben, postai úton kell bonyolítani.
 • A járvány fennállásának ideje alatt önkéntes segítőket nem fogadunk, továbbá minden olyan programot el kell halasztani, ami külső segítő, szakember bevonásával történne meg.
 • Különös figyelmet kell fordítani a pénzkezelésre. A készpénzes befizetéseket lehetőség szerint utalással, csekkes befizetéssel kell teljesíteni, teljesíttetni. (Felhívva a figyelmet, hogy a megjegyzés rovatban szerepeljen a vonatkozó szolgáltatás neve, személyi térítési díjak befizetésénél az ellátott neve is.) Az elengedhetetlenül készpénzzel foglalkozó kollégák rendszeresen fertőtlenítsék a kezüket, közvetlen környezetüket, viseljenek kesztyűt.
 • Az intézmény valamennyi helyiségében napközben két óránként szellőztetni kell.
 • A helyiségek padlózatát naponta kétszer, valamint szükség szerint klór tartalmú fertőtlenítő oldattal fel kell mosni.
 • A kilincseket, villanykapcsolókat, kapaszkodókat, korlátokat napjában többször vírusölő szerrel fertőtleníteni kell.

 

Mosonmagyaróvár, 2020. március 13.

Csiba Erzsébet
intézményvezető

Mellékletek:

 1. EMMI – Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban szociális intézmények részére
 2. Alapszolgáltatási Centrum tájékoztatói
  idősek klubjainak ellátottjai és hozzátartozóik részére
  házi segítségnyújtásban részesülők és hozzátartozóik részére
 3. Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményeinek tájékoztatója
 4. Hajléktalanokat Ellátó Szolgálat tájékoztatója
 5. Idősek bentlakásos intézményeinek tájékoztatói