Idősek nappali ellátása

Az idősek klubja nappali ellátás alapvető célja, a szolgáltatást igénybevevők számára a nappali ellátás elérhetősége biztosítva legyen. Módot adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a közösségi programokon való részvételre.

A Nappali ellátás  jelenleg 5 telephelyen valósul meg:

 

 

 

 

 

 

A nappali ellátás olyan szociális ellátási forma, amelynek keretében elsősorban a saját otthonukban élő, idős emberek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, igény szerint étkezésre, társas kapcsolatokra és alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
Az ellátás elsősorban a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására rézben képes személyekre terjed ki.

A ellátás keretében az igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A Nappali ellátást biztosító klubok nyitva tartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi 6 óránál kevesebb nem lehet.

 

A klubok nyitvatartási ideje
Mosonmagyaróvár 7:30-tól 15:30-ig hétfő - péntek
Jánossomorja 7:30-tól 15:30-ig hétfő - péntek
Lébény 7:30-tól 15:30-ig hétfő - péntek
Hegyeshalom 7:30-tól 15:30-ig hétfő - péntek

 

Az 1/2000((I.7.) SZCSM rendelet 84/A.§ - a előírásainak betartásával a Mosonmagyaróváron működő Idősek klubjaiban a demens személyek nappali ellátását is biztosítja, a 84/A § (2) bekezdése szerint; az idősek klubjai részeként.

A demencia a memória, az ítéletalkotás, a tanulási képességek és a figyelem zavarával járó, folyamatosan romló állapot, egyfajta szellemi leépülés. Bármely életkorban előfordulhat, de a leggyakoribb 65 éves kor felett.

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket láthat el.

Térítési díjra vonatkozó információkat lásd a rendelet 1. és 2. sz mellékletében: Térítési díj rendelet

Az igénybevétel kérelem adatlap kitöltésével lehetséges: