Idősek Gondozóháza

Idősek Gondozóháza
(Férőhely száma: 35 fő)
9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.

Szakmai vezető: Giczi Erna
Telefon: 96 566 262
Mobil: 06 20 250 5473
E-mail:

Az Idősek Gondozóháza a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás csatlakozott településein bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, igénylők részére biztosít teljeskörű ellátást. Az Idősek Gondozóháza átmeneti jelleggel, legfeljebb 1 évig biztosít teljes körű ellátást azon időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

A Gondozóház a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára:

 • lakhatás kis létszámú, 2-3-4 ágyas, otthonosan berendezett lakószobákban
 • napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)
 • az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)
 • napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal
 • egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését
 • egészségmegőrző programokon való részvétel
 • mentálhigiénés gondozás programok szervezésével, társas és családi kapcsolatok támogatásával, hitélet gyakorlásának biztosításával
 • speciális segítségnyújtás
 • egyéni bánásmód az ellátottak számára: az ellátást igénybe vevő részére az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális, életvezetési segítség nyújtása, amelynek során a meglévő vagy csak a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók megőrzésére, helyreállítására kerül sor
 • foglalkoztatás, amelynek keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat
 • érdekvédelem, szociális ügyintézés
 • érték- és vagyonmegőrzés

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

A szolgáltatást megelőzően a kérelmezőnél úgynevezett előgondozást végezünk. Amennyiben az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető értesíti a jogosultat, és a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik a kérelmezők elhelyezéséről. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével.

Térítési díjra vonatkozó információkat lásd a rendelet 1. és 2. sz mellékletében: Térítési díj rendelet

Az igénybevétel kérelem adatlap kitöltésével lehetséges: